Ackens, Jan Joseph

Arts,

Jan Joseph Ackens wordt geboren op 13 december 1800 en hij overlijdt op 7 december 1880.

Op 6 augustus in een vooralsnog onbekend jaar promoveert hij in Parijs tot dokter in de medicijnen. Op 6 october 1830 wordt hij benoemd tot armendokter. Hij bekleedt de volgende maatschappelijke functies:

Hij is de broer van Ackens, Theresia en Ackens, Josephina. Zijn ouderlijk huis ligt aan de Bleijerheiderstraat naast de boomgaard waar in 1875 de paters franciscanen kerk en klooster bouwen. In 1861 verhuist hij naar de Nieuwstraat, niet ver van de Domaniale Mijn, naar het huis waar later burgemeester Savelberg en burgemeester Hendricks, M. gewoond hebben. Zijn familie blijft het ouderlijk huis bewonen. Het Dr. Ackensplein is naar hem genoemd.

Verder