Abraham lidsje

Info: Abraham lidsje
Jaar: 0000
Componist: Herman Hirsch
Schrijver: Herman Hirsch
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


Verlüst me óch zing hoare, versjtank kunt mit de joare.
Doabij wisse vier besjeet, woa me d'r mósterd hoale jeet.
Drum zing mit ós, en klatsj ins i-jen heng,
hei kunt da d'r refreng:

REFR:
Vier zunt nog sjtram en tsem'lieg vrieë,
al zunt vier óch jing achtsing mieë.
Vuur dat tse viere, is 't nit tse sjpieë.
Vier hant d'r Abraham jezieë.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.