Aardakker


Aardakker.jpg

Terwinselen,

De straat ligt in het verlengde van Daslook en sluit aan op Jeneverbes. De benaming is afkomstig van de beschermde vingerbloemige plant en de naamgeving dateert van een gemeenteraadsbesluit van 9 april 1976.