AKO

Acolietenvereniging,

De vereniging wordt opgericht in 1977[1][2]

De vereniging is mede-organisator van het Sjevemeter Kirchefès.

Voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 20170628
  2. Parochieblad Kerkrade-Centrum jrgng 42 nr 10 dd oktober 2017