't Tsüpje

Info: 't Tsüpje
Jaar: 1986
Componist: H. Thoren
Schrijver: P. Amkreutz
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}

REFR
Boeënetsoep tsoep tsoep is vuur oad en jonk
't jieëft moeziek d'r bei en is jezonk
Mit boeënetsoep en vasteloavend is de moeziek jód vertroane
Danse vuur d'r Hik-Vots-Cha-Cha in 't ronk

De vasteloavend is werm doa 't Fieng jeet noa d'r maat
't Jelt ziech tute vól mit jreuns 't weëd ing tsoep jemaad
Va boeëne breedloof en sjapeng dat kunt doa alles d'r in
Mit boeëne boeëne boeëne tsoep doa kriet me richtieje zin

De vasteloavend is jedoa 't Fieng hat sjwoarae mod
't ziet dŕ leëje kessel sjtoa en zitst noen óp de vot
Mè nieëchs joar da kunt werm de tsiet va bloaze en jezang
Mit boeëne boeëne boeëne tsoep da veult 't werm d'r drang

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 12