't Miets

Info: 't Miets
Jaar: 2004
Componist: Chris Herwegh
Schrijver: F. Schepers
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door De Rodazangers}


REFR
Miets hüer óp tse zinge, hüer ins óp mit dat jesjrai
De jlazer óp de tieëk die sjtunt óp sjpringe, zoeëjaar d'r porselai
Hüer noen óp mit dat jekwieëk, 't is de allerhüegste tsiet
't Sjtunt jing lü mieë an de tieëk, D'r wieëd deë jeet falliet

't Miets jong noa de moezieksjoeël umdat 't zinge wool
Mar went 't Miets d'r mónk óp dong, vool alles van d'r sjtool
De sjtiemoeng woar óp eemoal voet, wat woar dat e sjandaal
En wie och nog 't lit oeësvool, doa zong d'r janse zaal

Bij ós doa woar e sjutsefès, de moeziek woar al doa
't Miets dat hauw bij ziech jedaad, doa mós iech zinge joa
Noen zunt vier hei i Kirchroa doch tsemliech vöal jewend
Mar wie 't Miets de buun óp jong doe zong de jasne tent

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 5