't Kloeëster

20070824-kloeester-2792.jpg

Dit gebouw wordt aan het begin van de 20e Eeuw gebouwd. In 1920 nemen Zusters Ursulinen intrek in het klooster. Het complex is dan groter en bestaat tevens uit 2 jongens- en meisjesscholen, een kapel en een aan Lourdes gewijde grot. Het gebouw verliest in 1978 haar kloosterfunctie en wordt vanaf dat moment verhuurd aan Methodisch Jeugdwerk Chevremont (Stichting).

Algemeen

Tussen 1978 en 2004 maken de volgende organisaties gebruik van de faciliteiten van het gebouw.

  • Scoutinggroep Gregor Brokamp
  • acolietenvereniging AKO
  • Schildersclub Conte en Kleur
  • jeugdzangkoren
  • Toneelvereniging excelsior
  • het Rode Kruis afdeling Kerkrade
  • de Yogaclub
  • Jeugddrumband Sint Barbara
  • Damvereniging VOS
  • Verschillende jeugdmuziekformaties

Aan het einde van 2005 maken alleen de eerste 2 nog gebruik van het gebouw. Op 1 augustus van dat jaar heeft gemeente de huur opgezegd. Zij stopt reeds met het onderhoud van het pand in 1996. Naar aanleiding van de opzegging is een initiatiefgroep opgericht die de mogelijkheden onderzoekt dit gebouw voor de verenigingen in Chevremont te kunnen behouden.

Eind 2005 onderneemt de gemeente pogingen om de nog aanwezige verenigingen te herhuisvesten. Op 5 augustus 2008 wordt aangekondigd dat het pand een week later gesloopt gaat worden.

Afbeeldingen