't Juubje mit 't sjtuubje

Info: 't Juubje mit 't sjtuubje
Jaar: 1987
Componist: Ger Prickaerts
Schrijver: Ger Prickaerts
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]}


REFR
't Juubje mit zie sjtuubje
is e sjtuk va Kirchroa
In zie dweësj jesjreeefde sjtuubje
Is 't Juubje ummer doa
't Juubje mit zie sjtuubje
deë jrieëft doamit zieng kans
Want eemoal houw 't Juubje
Mit zie sjtuubje zoeëvöal sjans

Vier sjtaunete vuur joare
Wie 't Juiubje doamit koam
Jet nuits doe in die joare
Vier sjnappete die noa oam
't woar swats doe um 't juubje
de meëdjer um 'm hin
Ze zoose an 't sjtuubje
't woar 't Juubje noa d'r zin

Heë weëd noa al jet auwer
en 't sjtuubje weëd dat och
't Juubje dat weëd sauer
Koam kome de meëdjer noch
Mèr 't oesjekaochde Juubje
Kunt jiddes joar ópnui
In 't oesjekaochde sjtuubje
Heë verzukt 't werm ópnui

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 3