't Bubelsje

Info: 't Bubelsje
Jaar: 0000
Componist: Onbekend
Schrijver: Onbekend[1]
Publiek Domein: Nee[2]
Info: {{{extra}}}}
Wie iech nog e sjtumpje woar hauw iech de jekste zin,
Doe hauw mie modder e bubelsje mit milch en tsoeker drin
Dat laat iech miech dan an d’r kop en zaat jans ónzjenierd:
Zoeë hat mie modder van jongs aaf aa ’t zoefe miech jelierd.

Wie iech sjpieëder de sjoeël versjtooch doe hauw iech vuur de hits
Zoeë bubelsje in mieng bóksetèsj mit tsoeker en lakrits
Dat laat iech miech dan an d’r kop en zata jans ónzjenierd:
Zoeë hat mie modder van jóngs aaf aa ’t zoefe miech jelierd.

Dat bubelsje hod iech träu in ier en wen iech doa aa dink
Jiddes moal en jiddes kier iech an mieng leef modder dink.
Ing troan miech in de oge sjrpingt, da zaan iech ónzjenierd:
Zoeë hat mie modder va jóngs aaf aa ’t zoefe miech jelierd.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. http://paulweelen.nl/wp2016/tekste/
  2. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.