' t Pleëtsje óp de welt

Info: ' t Pleëtsje óp de welt
Jaar: 1986
Componist: Jos. Schleepen
Schrijver: Jos Schleepen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}

REFR
't Pleëtsje óp de welt woa nog weëd jelaacht
Ja woa 't wöadje sjpas sjteet jans hoeëg in de vaan
Jelaach, jezank en sjpas dat ziet me óp jiddere ek
Den dan is jans Kirchroa rammenasse jek

D'r pap de mam 't kink d'r honk Alles is óp sjiep
Jinne i jans Kirchroa deë bei d'r kachel bliet
En vuur dats te óp heem a junt, dan is 't al kloar
Dat is vasteloavend bei os i Kirchroa

Ing pruuk ing naas e beer ing tröat en ing nonnevot
Jong wat is t leëve i Kirchroa doch jód
Drum went uur dierek óp heem a jut dink dan an dis wöad
D'r sjtrongs deë pas sjtinke went me doa dri reurt

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 15